Uitspraak aanvraag vergunning: veel ondernemers in onzekerheid

Ondernemers waarbij een aanvraag loopt in het kader van de wet Natuurbeschermingswet (wNB) zitten in grote onzekerheid. Er wordt sterk getwijfeld of en hoe die verleend wordt. Is deze onzekerheid terecht?

 

ZLTO Advies heeft contact gehad met de Omgevingsdienst, die deze aanvragen namens het ODBN -Omgevingsdienst Brabant Noord - toetst. Uit ons contact blijkt dat zij zich op dit moment beraden over het vervolg van deze aanvragen.

Nieuwe aanvullingen in aanvraag

Mochten de aanvragen worden vervolgd, moeten er waarschijnlijk opnieuw aanvullingen worden gedaan. Dat is een extra tegenvaller voor de ondernemers, omdat zij al jaren in onzekerheid verkeren over het verkrijgen van de noodzakelijk toestemming. Ook voor degenen die hun vergunning wel kregen, is op dit moment niet duidelijk wat de uitspraak voor hen gaat betekenen.

Het aankopen van NH3

De laatste tijd hebben wij in enkele situaties ammoniak (NH3) aangekocht om heel bewust via Extern Salderen - het overnemen van stikstofruimte van een bedrijf dat geheel of gedeeltelijk stopt - een vergunning aan te vragen bij het wNB. In dat geval geeft de ODBN nog steeds beschikkingen af. In de uitspraak van de Raad van State geldt de beschikking momenteel niet meer voor de drie vloeren RAV A1.13, A1.28 en A1.23. Bij Extern Salderen voorkom je in ieder geval een beschikking gebaseerd op het zogenaamde Intern Salderen. 

Benieuwd naar nieuwe ontwikkelingen omtrent aanvullingen van een vergunning? Houd onze website in de gaten.

 

auteur Paul Balemans