Nieuwe omgevingswet: wat betekent dat voor jou als ondernemer?

De nieuwe Omgevingswet – die lange tijd is uitgesteld – treedt per 1 januari in werking: wat betekent dat voor jou als ondernemer? Hoe ziet de implementatie van de Omgevingswet eruit? Met welke uitdagingen en kansen krijgen ondernemers te maken?

Gemeenten worden door de Omgevingswet – die bijna 30 huidige wetten binnen het ruimtelijke domein vervangt – verplicht hun bestemmingsplan te vervangen door een omgevingsplan. Dit biedt mogelijkheden, maar zorgt ook voor extra uitdagingen. In een bestemmingsplan vind je de gebruiks- en de bouwmogelijkheden voor een gebied. Met de komst van het omgevingsplan, is het aan de ondernemer zelf om aan te tonen waarom zijn initiatief binnen het omgevingsplan past. Een concreet voorbeeld: in het bestemmingsplan staat dat de nokhoogte van een stal tien meter mag zijn. Het is aan de ondernemer om aan te tonen waarom de nokhoogte van tien meter passend is.

Een nieuwe omgevingsvisie
Daarnaast verandert de gedachtegang over het vastleggen van regels. Bij deze wet gaat het niet alleen om ruimtelijke ordening, het gaat ook om een breder gedragen omgevingsvisie voor de publieke ruimte. Waar je nu waarschijnlijk gevestigd zit op een agrarische bestemming - waarbij helemaal is uitgewerkt wat er op die bestemming wel en niet mag - krijg je straks te maken met verschillende activiteiten die op jouw adres aanwezig mogen zijn. Vervolgens is er per activiteit aangegeven wat daarbij wel en niet mag.

Advies aan ondernemers
Juist dat laatste punt zorgt momenteel voor de grote discussie rondom de invoering van de Omgevingswet. Het is lastig om te bepalen en digitaal vast te leggen welke activiteiten er aanwezig mogen zijn op een locatie. Mochten de problemen rondom het digitale systeem niet tijdig zijn opgelost, dan is het nog steeds mogelijk dat de wet opnieuw wordt uitgesteld.  

Het proces om tot een individuele wijziging van een omgevingsplan te komen, is op een aantal punten wezenlijk anders dan in de huidige vorm. Participatie wordt een belangrijker punt. De overheid vindt dat je als ondernemer je buren moet informeren over omgevingsplannen. Nu horen we jullie al denken: ‘moet ik echt met mijn buren in overleg?’ Ja, dit is zeker aan te raden en straks zelfs verplicht. Omwonenden weten vaak niet wat een ondernemer van plan is en vullen dit dan zelf in. Dit kan leiden tot verkeerde beeldvorming in de omgeving. Tip: voorkom frustratie door plannen vroegtijdig aan de omgeving te presenteren en/of voor te leggen. Dat kan gewoon aan de keukentafel. 

Heb je plannen voor je bedrijf en wil je weten wat de beste route naar jouw einddoel is? Neem dan contact op met de omgevingsadviseurs van ZLTO Advies via info@zltoadvies.nl of 073-217 33 33.