Provincie Noord-Brabant: vergunningsaanvragen stalaanpassingen tijdelijk niet in behandeling genomen

4 November jongstleden is een persbericht naar buiten gebracht door de provincie Noord-Brabant. De inhoud van het bericht: de provincie Noord-Brabant maakt bij vergunningaanvragen voor de Wet Natuurbescherming door houders van melk- en jongvee met stalaanpassingen ‘een pas op de plaats‘.

We kunnen ons voorstellen dat dit bij melkveehouders vragen oproept. Zowel ZLTO als ZLTO Advies heeft met verbijstering kennisgenomen van dit bericht, maar wat betekent dit bericht nu concreet voor u als melkveehouder? 

De deadline voor de stalaanpassingen staan vooralsnog overeind: vóór 1 januari 2024 moet u uw stal emissiearm hebben uitgevoerd. Hiervoor moet een groot aantal van u alleen een melding Activiteitenbesluit in hoeven te dienen bij de gemeente. Dit kan nog steeds! Hoe krom het mogelijk in uw oren klinkt: de uitspraken welke de Raad van State heeft gedaan over de effecten van de emissiearme stalsystemen hebben vooralsnog enkel betrekking op de vergunningverlening in het kader van de Wet Natuurbescherming. Deze hebben geen invloed op de melding Activiteitenbesluit of omgevingsvergunning milieu (milieuvergunning). 

Op dit moment is er vooral onduidelijkheid over wat voor uw specifieke situatie van toepassing is. Ons advies: oriënteer wat op dit moment eventueel voor u de beste oplossing is, maar dien de definitieve aanvraag of melding nog niet in. Dit vanwege de grote onzekerheid die er op dit moment speelt. 
 
Mocht u vragen hebben over uw specifieke situatie neem u contact op met uw adviseur:
Herman Cruijsen - herman.cruijsen@zltoadvies.nl
Annemieke König -  annemieke.konig@zltoadvies.nl