Streep door bouwvrijstelling Wet natuurbescherming, maar geen algehele bouwstop

Op 2 november heeft de Raad van State een nieuwe uitspraak gedaan in het stikstofdossier. Sinds 1 juli 2021 bestond er een uitzondering in de Wet natuurbescherming: het was niet nodig om bij bouwprojecten rekening te houden met de stikstofuitstoot van bepaalde bouwactiviteiten. Met de nieuwe uitspraak van de Raad van State (RvS) is die bouwvrijstelling echter van tafel, omdat deze niet voldoet aan de Europese wetgeving voor natuurbescherming.

De uitspraak betekent echter niet dat er een algehele bouwstop komt. Bij nieuwe ontwikkelingen moet aangetoond worden dat de bouwfase van jouw project geen significante gevolgen heeft voor nabijgelegen natura2000-gebieden.

Wat betekent dit voor mijn agrarische bedrijf?

De uitspraak van de RvS heeft alleen gevolgen voor jouw bedrijf als je bezig bent met een vergunningsaanvraag of een andere ontwikkeling waarbij gebouwd wordt. In de aanvraag zal extra bewijslast aangeleverd moeten worden waaruit blijkt dat er geen negatieve gevolgen zijn voor natura2000-gebieden als gevolg van de bouwfase in het project. Vergeleken met grote woningbouw- of infrastructurele projecten heeft de bouwfase van bijvoorbeeld een stal of loods relatief weinig tijdelijke stikstofemissie. Dat betekent dus ook dat er niet altijd sprake is van negatieve effecten op de natuurgebieden in de omgeving. Mocht uit berekeningen blijken dat er bij uw project toch negatieve effecten optreden, dan is er vaak de mogelijkheden om dit binnen de eigen vergunning op te lossen. Bijvoorbeeld door tijdelijk minder dieren te houden.

Voorkom vertraging van jouw bouwproject

Bij ZLTO Advies hebben we experts in huis op het gebied van de Wet natuurbescherming en stikstof. Wij kunnen je helpen met de aanvragen en bewijslast om vertraging van jouw bouwproject te voorkomen.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met info@zltoadvies.nl

Auteur: Rens de Kruijf