POP3 subsidie Zeeland binnenkort open

Op 15 september a.s. komen er twee openstellingen voor POP3-subsidie vanuit de Provincie Zeeland. Eén voor fysieke investeringen, zoals machines en installaties en één voor water investeringen, zoals peilgestuurde drainage, stuwtjes, waterberging e.d. Voor iedere openstelling is € 3.000.000,= subsidie beschikbaar.

Openstelling
De subsidie is aan te vragen van 15 september 09.00 uur tot 31 oktober 17.00 uur. De datum van indienen heeft géén invloed op de kans van toewijzing, er wordt gewerkt met een puntensysteem, net als bij eerdere POP3 en EHF investeringen. Bij overschrijding zal er geloot worden op basis van het aantal behaalde aantal punten. Zie bijgevoegde lijsten.

Subsidie
De subsidie is 40% met een minimum van € 5.000,= en een maximum van € 50.000,=. Dit betekent dat de investering minimaal € 12.500,= moet bedragen. Dit is lager dan voorgaande subsidie openstellingen en daardoor zijn kleinere investeringen ook mogelijk. Bij investeringen boven € 125.000,= blijft het maximale subsidiebedrag dus € 50.000,=. U mag 1 aanvraag doen voor fysieke investeringen en/of 1 voor water investeringen.

Voorbereiding aanvraag
Voor de aanvraag heeft u een offerte nodig van de investering die u van plan bent te doen. Dit mogen meerdere investeringen tegelijk zijn en dus meerdere offertes. Let op dat de punten bij meerdere investeringen gemiddeld worden. Dus een machine met 19 punten en een machine met 17 punten zorgt dat je aanvraag gemiddeld 18 punten scoort en daarmee lager dan de aanvragen met alleen 19 punten.
Voor spuitmachines geldt dat op de offerte het percentage driftreductie vermeld moet staan, dit moet minimaal 95% zijn en het percentage reductie van restvloeistof, minimaal 50%.

Voor een aantal investeringen, zoals plaatsen stuwen, aanleg peilgestuurde drainage, plaatsen hagelnetten, regenkappen en windmachines, bent u vergunningsplichtig. Bij de aanvraag moet dan ook een bewijs worden bijgevoegd dat de aanvraag van de vergunning gestart is. Pas bij de vaststelling van de subsidie moet de vergunning overlegd worden.

De aanvraag moet ingediend worden via het POP-3 portaal van de Provincie Zeeland en niet via de website van RVO.

Investeringstermijn
In tegenstelling tot voorgaande openstellingen moet binnen 1 jaar na de beschikkingsbrief de investering zijn uitgevoerd. Dit is de brief waarin de subsidie wordt toegekend, deze volgt waarschijnlijk pas in het voorjaar van 2023. Uiteraard mag al direct na de aanvraag geïnvesteerd worden, maar dit is dan voor eigen rekening en risico. 

Maak een afspraak voor hulp bij aanvragen
Net als bij eerdere subsidie openstellingen organiseren we zitdagen om deze subsidie aan te vragen. De prijs hiervoor bedraagt  € 395,=.
Neem voor een afspraak contact op met ZLTO kantoor Colijnsplaat op telefoonnummer 0113-247718 of stuur een mail naar yvonne.lokers@zltoadvies.n