Bijeenkomsten: Het nieuwe GLB, kwestie van puzzelen en rekenen

Het nieuwe Gemeenschappelijke LandbouwBeleid (GLB) start op 1 januari 2023 en is sterk gewijzigd ten opzichte van het huidige systeem. Zo is er een basispremie (conditionaliteit) waarbij voldaan moet worden aan een 9-tal Goede Landbouw- en Milieucondities.


De huidige vergroeningspremie gaat verdwijnen en er komt een Eco-regeling waarmee maatregelen om te verduurzamen worden gestimuleerd. Bovenop de basispremie (conditionaliteit) kan in de Eco-regeling een extra premie verdient worden op drie niveaus; Brons € 60,-, Zilver € 100,- of Goud € 200,- per hectare voor het hele bedrijf. Om te kunnen voldoen aan de Eco-regeling moeten maatregelen worden toegepast in de bedrijfsvoering die voldoende punten opleveren voor alle vijf de doelen; Klimaat, Milieu, Biodiversiteit, Water, Bodem en Lucht. Naast deze punten moeten ook euro’s gescoord worden. Kortom het wordt rekenen en puzzelen, wat past bij jouw bedrijf en bedrijfsvoering

Na uitleg van het nieuwe systeem zal de werking van de simulatietool worden gedemonstreerd.

Daarom nodigt ZLTO je uit om kennis te nemen van het nieuwe GLB en te zien wat de impact is voor jouw bedrijf. Daarvoor zijn de volgende drie data in Zeeland:
1 november - De Stenge te Heinkenszand (Stengeplein 1)

8 november - De Halle te Axel (Rooseveltlaan 1a)

Aanmelden
Aanmelden kan via deze website