Is verkoop stikstof interessant?

Het is mogelijk om geld te verdienen met de verkoop van uw stikstof. Al hangt het van veel factoren af wat je voor een kilo stikstof kunt vragen.

De prijs van stikstof is afhankelijk van vraag en aanbod, afstand tussen verkoper en koper, afstand van koper tot Natura2000 gebied, omstandigheden van de verkoper en de koper, etc. Op dit moment hebben we verkopen begeleid waarbij de prijs varieerde tussen de €2,- en €150,- per kg. Dit is de reden waarom we aangeven dat het niet mogelijk is om een bedrag per kg aan te geven.

Waar moet u verder nog rekening mee houden:

  • Na verkoop gaan we de rechten en de vergunning van de verkoper pas intrekken als de aanvraag Wet Natuurbescherming in behandeling is genomen. Daarbij is de voorwaarde voor intrekking van vergunning of melding gekoppeld aan verkrijgen van de Wet Natuurbeschermingsvergunning (Wnb) voor de koper. Als het niet mogelijk is om de Wnb te krijgen, zou de verkoper namelijk zijn rechten kwijt zijn. De verkoper kan dus mogelijk in die tijd geen wijzigingen aanbrengen aan zijn bedrijf.

Deze procedure duurt op dit moment nog steeds ongeveer een 1 jaar.

  • Verkoop van de gehele vergunning is interessanter dan een deel van de vergunning. Dit komt omdat er bij een deel van de vergunning gerekend moet worden met de stikstofemissies die gelden vanaf 1 januari 2024 en daar gaat dan nog 30% afroming vanaf. Voor verkoop van de gehele vergunning wordt alleen de 30% afroming gerekend.
  • De verkoop is van de rechten volgens de Wnb. Dit kan lager zijn dan uw gemeentelijke vergunning.

ZLTO advies heeft ervaring met de verkoop van stikstof en kan u hierbij begeleiden. Bel de ZLTO Infolijn voor meer informatie of om in contact te komen met ZLTO Advies: 073-217 33 33

Annemieke König, adviseur Omgeving ZLTO