Taxatie nodig?

Bij een taxatie weegt ZLTO Advies - Vastgoed alle factoren mee om te komen tot een voor jou gunstig resultaat.

Belangrijke specialismen zijn taxaties bij onteigening en fiscale taxaties bij bedrijfsbeëindiging (van bedrijf naar privé), bedrijfsovername / bedrijfsopvolging, herbestemming en overzetting naar andere rechtsvorm, alsmede (her)financiering, aankoop en/of verkoop bedrijf. Uiteraard verrichten wij even goed minnelijke taxaties op verzoek van o.a. de accountant. Ook banken en belastingadviseurs maken veelvuldig gebruik van onze expertise.

Alle taxateurs van ZLTO Advies zijn ingeschreven in het taxatieregister NRVT. NRVT staat voor Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. Taxateurs die zich laten registreren bij NRVT mogen de titel Register-taxateur voeren. Op die manier laat de taxateur zien dat hij zich houdt aan de regelgeving en besluitvorming binnen NRVT. De taxateur voldoet daarnaast ook aan alle toelatings- en beroepseisen, want alleen gekwalificeerde taxateurs worden tot dit register toegelaten. De NRVT is opgericht door de beroeps- en brancheorganisaties NVM, NVR, Vastgoedpro en VBO Makelaar en door de registers voor makelaars en taxateurs NRVT. En de NRVT houdt toezicht op de kwaliteit, onafhankelijkheid en integriteit van Geregistreerde Taxateurs.

Waarom een Register-Taxateur?

  • Toezicht op kwaliteit vastgoedwaarderingen
  • Deskundigheid, onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit
  • Een Register-Taxateur handelt in het publiek belang

Een Register-Taxateur…

  • Heeft voldoende kennis in huis
  • Blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
  • Is integer, objectief en onafhankelijk

Overweegt u een taxatie van uw agrarisch object? Neem dan vrijblijvend contact op met het secretariaat Advies - Vastgoed te bereiken onder nummer 073 – 217 35 80 of email: secretariaatvastgoed@zltoadvies.nl