Verhoging van het algemene tarief van de overdrachtsbelasting per 1 januari 2023 van 8% naar 10,4%

In het Belastingplan 2023 wordt voorgesteld om het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting te verhogen van 8 naar 10,4%. Wat houdt deze verhoging in? Hoe kunt u hierop inspelen?

 

Algemene tarief verhoogd. Het algemene tarief van de overdrachtsbelasting gaat volgens het Belastingplan 2023 opnieuw omhoog per 1 januari 2023. De overdrachtsbelasting voor niet-woningen en voor woningen waar de verkrijgers niet voor langere tijd zelf in gaan wonen, wordt verhoogd van 8 naar 10,4%.  Via deze verhoging wil men de positie van de starter en doorstromer ten opzichte van de belegger op de koopwoningmarkt verbeteren. Het algemene overdrachtsbelastingtarief geldt onder meer voor bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimtes, aanhorigheden die niet tegelijk met een woning worden gekocht (bijv. tuin, garage of schuur), recreatiewoningen en tweede woningen. Maar ook voor de woning van de ouders die de kinderen kopen en waarin de ouders blijven wonen, grond die bestemd is voor woningbouw, de verkrijging van de economische eigendom, etc.

Lager tarief van 2%. Voor woningen geldt een lager tarief van 2%. Sinds 1 januari 2021 geldt dit lage tarief alleen voor woningen die door de verkrijger (langdurig) als hoofdverblijf worden gebruikt. Vanaf 1 januari 2021 geldt er voor starters op de woningmarkt, onder voorwaarden, een vrijstelling.

Startersvrijstelling. Er geldt een startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting als uw cliënt voldoet aan de hiernavolgende voorwaarden.

  • Uw cliënt verkrijgt op of na 1 januari 2021 een woning waarin hij zelf voor langere tijd gaat wonen.
  • Uw cliënt is meerderjarig en jonger dan 35 jaar op het moment dat hij de woning verkrijgt. Dit is het moment van ondertekening van de notariële akte van levering.
  • De woningwaarde mag niet hoger zijn dan € 400.000. Het gaat om de waarde in het economisch verkeer. Daarmee wordt de maximale waarde van de woning op de vrije markt bedoeld. Het gaat dan om de woning inclusief eventuele aanhorigheden, zoals een tuin, schuur of garage. Dit is meestal gelijk aan de koopsom zoals deze in de koopovereenkomst staat.
  • Als de woning op erfpachtgrond staat, wordt ook de waarde van de gekapitaliseerde canon bij de waarde van de woning opgeteld.
  • Uw cliënt heeft niet eerder gebruikgemaakt van de startersvrijstelling.