Nieuwe mogelijkheid voor aanvragen voorschot GLB-betaling in september

Boeren en telers die in 2022 GLB-betalingsrechten ontvangen, kregen afgelopen juni de mogelijkheid om een voorschot van 80% aan te vragen. Dit in verband met de oorlog in Oekraïne en de fors gestegen kosten van met name energie, kunstmest en veevoer.

Hierdoor kan de liquiditeit op bedrijven onder druk komen, zeker als de opbrengstprijzen achterblijven. Door de aanhoudende droogte krijgen de boeren die dit voorschot nog niet hebben aangevraagd een nieuwe mogelijkheid in september. Heb je dit jaar al een voorschot aangevraagd en gekregen dan kom je niet nogmaals in aanmerking.

GLB-betalingen worden normaal gesproken pas in december uitgekeerd. Vorig jaar konden bedrijven vanwege de coronacrisis een voorschot aanvragen. Van deze uitbetaling in juli 2021 maakten bijna tienduizend ondernemers gebruik, een duidelijk signaal van de noodzaak van die maatregel.

Voorwaarden om het voorschot te krijgen, moet je:

  • de uitbetaling van basis- en vergroeningsbetaling hebben aangevraagd in de gecombineerde opgave;
  • betalingsrechten en subsidiabele landbouwgrond hebben;
  • recht hebben op een voorschotbedrag van minimaal € 400;
  • in het huidige en de afgelopen 3 belastingjaren niet meer dan € 20.000 aan de minimissteun ontvangen

Aanvragen kunnen van 5 tot en met 26 september ingediend worden. Een deel van het voorschot wordt in oktober uitgekeerd, namelijk € 270 per hectare. Het resterend bedrag volgt in december.

Wil je dat ZLTO advies de aanvraag voor je verzorgd, neem dan contact op met een van onze adviseurs. Dit kan per mail naar info@zltoadvies.nl of bel met Sam Wisse op 06-21232599 of Yvonne Lokers op 0113-247718.