Workshops Nieuwe GLB; Puzzelen en rekenen

Op 1 januari 2023 start het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB). In de huidige GLB periode kun je een vergroeningspremie krijgen door zogenaamde Ecologische Aandachtsgebieden, hoofdzakelijk door het zaaien van groenbemesters. In het nieuwe systeem wordt ingezet op verduurzaming door middel van een Eco-regeling.

In de Eco-regeling kan bovenop de basispremie (conditionaliteit) een extra premie verdient worden op drie niveaus; brons, zilver of goud. Respectievelijk € 60,-, € 100,- of € 200,- per hectare voor het hele bedrijf. Om te kunnen voldoen aan de Eco-regeling moeten maatregelen worden toegepast in de bedrijfsvoering die voldoende punten opleveren voor alle vijf de doelen; Klimaat, Milieu, Biodiversiteit, Water en Bodem en lucht. Naast punten moeten ook euro’s gescoord worden. Kortom het wordt rekenen en puzzelen, wat past bij uw bedrijf en bedrijfsvoering.

Workshops
ZLTO Advies organiseert workshops om u te helpen bij de voorbereiding op het nieuwe GLB. Tussen 1 december 2022 en 31 januari 2023 moet u bij RVO al aangeven met welke onderdelen u mee gaat doen en hoe u de Eco-regeling invult.

Inhoud
Samen met 8-12 collega boeren en tuinders kijkt u hoe u met uw eigen bedrijf kunt inspelen en voldoen aan het nieuwe GLB. Naast een algemene inleiding zal vooral de focus liggen op ieders individuele bedrijf en bouwplan.

-        Hoe kunt u voldoen aan de eisen voor de basispremie (conditionaliteit) met de Goede Landbouw en Milieu Condities (GLMC’s).

-        Aan welke eisen moet u voldoen om deel te nemen aan de Eco-regeling en uit welke Eco-maatregelen kunt u kiezen.

-        Hoe voldoende punten en euro’s scoren.

-        Werken met de simulatietool van RVO.

-        Wat is het effect op uw bedrijfsvoering, bedrijfssaldo en bouwplan.

-        Wat is de relatie met Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb).

Deelname
De kosten per deelnemer zijn € 75,-.

Neem uw bouwplan mee, bijvoorbeeld een uitdraai van de percelen uit de Gecombineerde Opgave van dit jaar. Ook kunt u een laptop meenemen als u zelf onder begeleiding, wilt stoeien met de online simulatietool van RVO. Vergeet dan niet om uw gebruiksnaam, wachtwoord en telefoon waar de inlogcode voor ‘Mijnrvo’ op binnenkomt mee te brengen

Aanmelden
Aanmelden kan via deze website.

Data

- Dinsdag 13 december 9.00-11.30 uur ZLTO kantoor in Colijnsplaat

- Woensdag 21 december 13.30-16.00 uur ZLTO kantoor in Colijnsplaat