Complexiteit rondom nieuwe GLB: tegenslag of kans?

In het nieuwe GLB is het mogelijk om een hogere vergoeding te krijgen door het leveren van extra inspanningen. Er zijn drie niveaus bepaald: brons, zilver en goud. Hoe hoger jouw inspanning, hoe hoger de vergoeding. Welke kansen biedt dit?

Uit gesprekken met ondernemers komen vaak praktische zaken naar voren die niet lijken te rijmen met wet- en regelgeving in het nieuwe GLB. Een voorbeeld: bij het rooien van aardappelen is niet de datum van belang, maar de weersomstandigheden en bodemcondities.
 
Complexiteit schrikt ondernemers af
Door nieuwe regelgeving wil de overheid duurzame landbouwpraktijken stimuleren. Een voorbeeld hiervan is kale grond door het jaar heen verminderen. Dit staat beschreven in Goede Landbouw en Milieu Condities (GLMC-6). Dit heeft alles te maken met verminderde uitspoeling van mineralen vanuit het nieuwe mestbeleid. Hiervoor zijn complexe wetteksten opgesteld met allerlei uitzonderingen en ‘in het geval dat’-scenario’s. Deze complexiteit kan afschrikken, want er is een risico dat niet voldaan wordt aan de eis. Omdat veel van dit soort inspanningen in de praktijk al plaatsvinden - puur vanuit eigen bodembeheer - is deze eis juist goed in te passen in de bedrijfsvoering. Dit voorbeeld geldt voor meer eisen in de regeling.
 
Praktisch voorbeeld
Ook is omschreven dat 80% van het bouwland op lichte klei tussen 1 augustus en 30 november minimaal 8 weken bedekt moet zijn (6 weken voor zware klei). Bedekt betekent - in dit geval - meer dan alleen een vanggewas of groenbemester. Ook het hoofdgewas, stoppels, gewasresten en opkomende wintergranen gelden als bedekking. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn. Bijvoorbeeld aardappelen die half september gerooid worden, beslaan al 6 weken. Zodra wintertarwe half oktober boven staat, is aan de eis van 8 weken voldaan. Bij vroeg rooien van uien kan het noodzakelijk zijn om een vanggewas te zaaien of te mulchen. Dit zijn twee praktische voorbeelden, maar er zijn meer situaties die kansen bieden.
  
Meer weten over de nieuwe GLB?
Het jaar 2023 wordt een overgangsjaar. Veel zaken vragen om duidelijkheid. Een overgangsjaar is er om meer draagvlak te creëren en om kennis te maken met de systematiek. In de komende jaren worden meer maatregelen toegevoegd, dit biedt meer ruimte en keuzemogelijkheden. ZLTO advies houdt de ontwikkeling nauw in de gaten. We organiseren informatiebijeenkomsten, geven workshops in klein verband en bieden individueel advies aan.

Deze twee workshops kun je nog bijwonen:

- Dinsdag 13 december 9.00-11.30 uur ZLTO kantoor in Colijnsplaat
- Woensdag 21 december 13.30-16.00 uur ZLTO kantoor in Colijnsplaat

Aanmelden kan hier.

GLB team van ZLTO advies: John Bal, Veronique Verdurmen – Serrarens, Gerard Willems, Teun van Oosterhout, Sam Wisse